Sammen om kunnskapsløft for oral helse

Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017 -2027)

I «Regjeringa sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien, Forskning og innovasjon i helse og omsorg (2015-2018)»,ble det fremholdt at regjeringen forventer et kraftig løft for forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg.

Det ble varslet at Helse- og omsorgsdepartementet vil utarbeide en forskningsstrategi for tannhelsefeltet. I dette dokumentet presenteres strategien.

Helse- og omsorgssektoren er en stor og viktig samfunnssektor, der ny kunnskap, ny teknologi og demografisk utvikling fører til raske og omfattende endringer. Regjeringen vil sette pasientene og deres behov i sentrum for disse endringene. Dette omfatter også tannhelsefeltet, uavhengig av hvordan det er organisert og finansiert. Det er nødvendig å
satse på innovasjon, kunnskap og teknologi for å møte utfordringene i sektoren, og å legge til rette for trygge tannhelsetjenester av høy
kvalitet og fornyelse.

Les handlingsplanen "Sammen om kunnskapsløft for oral helse" (pdf)