Sammendrag av Education at a Glance 2018

«Education at a Glance» er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten sammenligner OECD-landene blant annet når det gjelder bruk av ressurser til utdanning, deltagelse i utdanning og resultater av utdanning.

11.09.18

Sammendraget av rapporten kan du lese her.

Hele rapporten kan du lese på OECDs nettsider.

OECD (Organisassjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) består av 35 land som kjennetegnes ved velutviklet markedsøkonomi og demokrati, samt et relativt høyt inntektsnivå. Norge har vært medlem siden starten.