Samordning av sykehus i hovedstadsområdet, invitasjon til drøftingsmøter.

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høring - Samordning av sykehus i hovedstadsområdet, invitasjon til drøftingsmøter.

  • Høringsfrist: 01.12.2004