Satellittbasert veiprising for tungtransport

Rapport 2020/01 fra Vista Analyse

Vista Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av satellittbasert veiprising for tungtransport.

Samferdselsdepartementet har, sammen med Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet, fått utarbeidet denne rapporten om satellittbasert veiprising av tunge kjøretøy. Det er Vista Analyse som står bak rapporten.

Oppdatering 21. april 2020: Opprinnelig rapport ble publisert 9. mars. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Vista Analyse oppdatert de samfunnsøkonomiske analysene i rapporten Satellittbasert veiprising for tungtransport, likere konkurranse og bedre samfunnsøkonomi (Vista Analyse, rapport 2020-01), med utgangspunkt i nye anslag på skadekostnader (eksterne kostnader) for tungtransport.  

Les oppdatert rapport (pdf) 

Les opprinnelig rapport (pdf, publisert 9. mars)