Sats ferskt! - Regjeringens ferskfiskstrategi

Lagt fram av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen 18. august 2007.

 

Sats ferskt! - Regjeringens ferskfiskstrategi