Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak 2012

Nedenfor følger satser for den kommunale egenbetalingen for barn og unge i barneverninstitusjoner, jf. Lov om barneverntjenester § 9-5 og Prop. 1 S (2011-2012) fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Last ned PDF versjonen her

Nedenfor følger satser for den kommunale egenbetalingen for barn og unge i
barneverninstitusjoner, jf. Lov om barneverntjenester § 9-5 og Prop. 1 S (2011-2012) fra
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Videre følger satsene for kommunale fosterhjem, statlige beredskaps- og familiehjem, nærmiljøbaserte tiltak, familiebaserte tiltak, for foreldre som oppholder seg i sentre for foreldre og barn (tidligere mødrehjem) og for tiltak som gjelder enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

For 2012 er satsene per plass per måned som følger:

Barneverninstitusjoner

kr 35 390

Sentre for foreldre og barn med full forpleining

kr 35 390

Sentre for foreldre og barn der det føres egen husholdning

kr 21 323

Kommunale fosterhjem

kr 27 656

Statlige beredskaps- og familiehjem

kr 27 656

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

kr 15 043

MST (Multisystemisk terapi)

kr 13 828

FFT (Funksjonell familieterapi)

kr 13 828

PMTO (Parent Management Training – Oregon-modellen)

kr 0

Webster Stratton

kr 0

Øvrige hjelpetiltak i kommunal regi som alternativ til plassering utenfor hjemmet

avtales i det enkelte tilfellet*

*Hjelpetiltak i kommunal regi omtales i Rundskriv Q-06/2007.

Det understrekes at satsene for barneverninstitusjoner, kommunale fosterhjem og statlige beredskaps- og familiehjem gjelder per barn. Det er altså ingen søskenmoderasjoner på denne satsen.

Når det gjelder sentre for foreldre og barn med full forpleining og der det føres egen husholdning gjelder følgende: Ved plassering av én foresatt og ett barn i institusjon refunderer kommunen én sats. Ved plassering av to foresatte og ett barn refunderer kommunen én og en halv sats. For hvert av øvrige barn refunderer kommunen halv sats, jf § 4 i Forskrift om statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra kommunen for opphold i institusjon.