Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Scenarioer for offentlig sektor i 2040

Utarbeidet i forbindelse med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

Her presenteres fire mulige framtider for offentlig sektor i 2040.

Scenarioene er utviklet i forbindelse med en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor, som regjeringen vil legge frem for Stortinget våren 2020. Målet med stortingsmeldingen er å øke innovasjonstakten og innovasjonsevnen i offentlig sektor.

Scenarioene skal øke sannsynligheten for at politikken for innovasjon i
offentlig sektor møter framtidas behov. Scenarioer gir "minner om framtiden" som kan øke endringsberedskapen og handlekraften. De hjelper oss å kjenne igjen signaler på at samfunnet eller offentlig sektor utvikler seg i retning av ett av scenarioene, og dermed hjelper de oss i å kunne ta beslutninger som styrer utvikling i en ønsket retning.

Scenarioene er apolitiske, de beskriver ulike framtider, som kan komme
fram i ulike politiske kontekster.