Selskapsloven

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser