Skatteregler for opsjoner

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

Skatteregler for opsjoner

Finansdepartementet har utarbeidet et faktanotat om skattereglene for opsjoner i arbeidsforhold.
Notatet er oppdatert med de nye skattereglene som ble innført ved lovendring av 23.juni 2000.

Reglene følger av skatteloven § 5-14.