Rapporter og planer

Sluttrapport for Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)

Dette er sluttrapporten for tiltakene i handlingsplanen. Siden handlingsplanen ble lansert har integreringsarbeidet flyttet fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til Kunnskapsdepartementet (KD), arbeidet med tro- og livssyn har flyttet fra Kulturdepartementet (KUD) til Barne- og familiedepartementet har (BFD), og arbeidet med likestilling og diskriminering har flyttet fra BFD til KUD.