SND i Distrikts-Norge

Evaluering av de bedriftsrettede distriktspolitiske virkemidlene

Rapport utgitt av Nordlandsforskning på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet i oktober 2000.

SND i Distrikts-Norge

Evaluering av de bedriftsrettede distriktspolitiske virkemidlene

Rapport utgitt av Nordlandsforskning på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet i oktober 2000.

SND i Distrikts-Norge Rapporten foreligger i PDF-format. Les mer om dokumentformatet her.