Søkelys på stifinnerkommunene

En dokumentasjon av stifinnerkommunenes arbeid med Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram 2004-2006. Rapporten er utarbeidet av International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) på oppdrag fra KRD.