Søknader om konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge for perioden 2004-2013

Søknader om konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge for perioden 2004-2013