Søknader om konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge for perioden 2004-2013

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Søknader om konsesjon for riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge for perioden 2004-2013