Søknader om TV konsesjon

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Søknader om TV konsesjon