St.meld. nr. 16 (1996-97)

Narkotikapolitikken

St meld nr 16 (1996-97)

Narkotikapolitikken

Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 14. februar 1997, godkjent i statsråd samme dag.

Sakens dokumenter (ESOP-søk)

Lagt inn 14 februar 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

Følg meldingen videre på www.stortinget.no