St.meld. nr. 21 (1993-94)

I PDF-format (3.1MB)

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget