Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 21 (1993-94)

I PDF-format (3.1MB)

Følg meldingen på Stortinget