St.meld. nr. 39 (1995-96)

Om barnevernet

St.meld. nr. 39

(1995-96)

Om barnevernet

Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 26. april 1996, godkjent i statsråd samme dag.

Følg meldingen videre på www.stortinget.no