Meld. St. 3 (2001-2002)

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2001

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2001

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget