St meld nr 50 (1996–97)

Handlingsplan for eldreomsorgen

Handlingsplan for eldreomsorgen — Trygghet - respekt - kvalitet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget