St.prp. nr. 16 (2003-2004) - Utrykte vedlegg

Om samtykke til ratifikasjon av en avtale med tilhørende vedlegg mellom Efta-statene og Chile undertegnet i Kristiansand 26. juni 2003 (frihandelsavtale) Utrykte vedlegg

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 14. november 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)


Dokumentene er lagret i PDF-format. For å kunne åpne dem må du ha et verktøy som kan lese PDF-filer, f.eks Adobe Reader. Klikk her for å laste ned Adobe Reader.

Frihandelsavtale mellom Efta-statene og Republikken Chile

Supplerende avtale om handel med landbruksvarer mellom Republikken Chile og Kongeriket Norge

Bilateral landbruksavtale - Vedlegg 1 tollsatser ved innførsel til Chile

Bilateral landbruksavtale - Vedlegg 2 tollsatser ved innførsel til Norge

Bilateral landbruksavtale - Vedlegg 3 opprinnelsesregler

Bilateral landbruksavtale - Vedlegg 4 implementering

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget