St.prp. nr. 1 (1996-97)

KUFs budsjettproposisjon for 1997

St prp nr 1 (1996-97) for budsjetterminen 1997

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Tilråding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av 13. september 1996, godkjent i statsråd samme dag

 

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget