St.prp. nr. 1 (1997-98)

For budsjetterminen 1998

St prp nr 1

(1997-98)

FOR BUDSJETTERMINEN 1998

 

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Utgiftskapittel: 500-592, 2412 og 2425-2426
Inntektskapittel: 3500-3592, 5312-5313, 5316, 5326-5327, 5613 og 5615-5616

Tilråding frå Kommunal- og arbeidsdepartementet av 26. september 1997,
godkjend i statsråd same dagen.

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget