Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 1 (1997-98)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets budsjettproposisjon for 1998

St prp nr 1

(1997-98)

FOR BUDSJETTERMINEN 1998

Tilråding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av 26. september 1997, godkjent i statsråd samme dagen.

Dokumentet i PDF format (4,4Mb)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget