St.prp. nr. 1 (1998-99)

Samferdselsdepartementets fagproposisjon

St prp nr 1

(1998-99)

FOR BUDSJETTERMINEN 1999

Samferdselsdepartementet

Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 18. september 1998, godkjent i statsråd samme dag.


Adobe Acrobat Denne fagproposisjonen er lagret som PDF-fil. For å kunne lese disse filene, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin.
Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Klikk her for å laste ned fagproposisjonen (obs: filen er på 1220 kB).

Lagt inn 5. oktober 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

Følg proposisjonen på Stortinget