St.prp. nr. 1 (1999-2000)

For budsjetterminen 2000

Utgiftskapitler: 0011,1500-1592 og 2445

Inntektskapitler: 3011,4500-4591 og 5445-5446

Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 17. september 1999, godkjent i statsråd samme dag.

Dokumentet i PDF format

 

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget