St.prp. nr. 1 (1999–2000)

For budsjetterminen 2000 under Sosial- og helsedepartementet Utgiftskapitler: 600-797, 2480, 2481 Inntektskapitler: 3600-3751, 5577, 5578, 5631, 5632

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget