St.prp. nr. 1 (1999-2000)

For budsjetterminen 2000

St.prp. nr. 1

(1999-2000)

FOR BUDSJETTERMINEN 2000

Utgiftskapitler: 600-797, 2480, 2481

Inntektskapitler: 3600-3751, 5577, 5578, 5631, 5632

Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 17. september 1999, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget