St.prp. nr. 1 (2000-2001)

For budsjetterminen 2001

St.prp. nr. 1

(2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001

Utgiftskapitler: 0011, 1500-1593, 2445 og 2470

Inntektskapitler: 3011, 4500-4593, 5445-5446 og 5670

Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av15. september 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget