St.prp. nr. 1 (2000-2001)

For budsjetterminen 2001

St.prp. nr. 1

(2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001

Utgiftskapitler: 0800 - 0868

Inntektskapitler: 3859 - 3860

Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 22. september 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Dokumentet i PDF format

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget