St.prp. nr. 1 (2000-2001)

For budsjetterminen 2001

St.prp. nr. 1

(2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001

Utgiftskapitler: 1300-1380, 2450

Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5611-5612, 5618-5619 og 5623

Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 15. september 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Dokumentet i PDF format (2,8Mb)

Følg proposisjonen på Stortinget