St.prp. nr. 1 (2000–2001)

For budsjetterminen 2001

St.prp. nr. 1

(2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001

Utgiftskapitler: 600-797, 2480, 2481

Inntektskapitler: 3600-3751, 5577, 5578, 5631

Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 22. september 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget