St.prp. nr. 1 (2001-2002)

For budsjetterminen 2002

St.prp. nr. 1

(2001-2002)

FOR BUDSJETTERMINEN 2002

Utgiftskapitler: 20-51 og 1600-1670

Inntektskapitler: 3024-3051, 4602-4634, 5341, 5351, 5605 og 5691-5692

Tilråding fra Finansdepartementet av 28. september 2001, godkjent i statsråd samme dag.

Dokumentet i PDF format

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget