St.prp. nr. 59 (2004-2005) - Utrykte vedlegg

Om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom statene i Det europeiske frihandelsforbund og Republikken Tunisia og en tilknyttet landbruksprotokoll mellom Kongeriket Norge og Republikken Tunisia, begge av 17. desember 2004

Utrykte vedlegg

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 13. mai 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)


Dokumentene er lagret i PDF-format. For å kunne åpne dem må du ha et verktøy som kan lese PDF-filer, f.eks Adobe Reader. Klikk her for å laste ned Adobe Reader.


Sluttakt

Vedlegg

Protokoll A

Protokoll B

Felleserklæringer

Tilleggsprotokoll

Følg proposisjonen på Stortinget