St.prp. nr. 61 (1993-94)

Om endring i vedtak av 26. november og 17. desember 1993 om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (I PDF-format )

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget