St.prp. nr. 61 (1993-94)

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Finans- og tolldepartementet

Om endring i vedtak av 26. november og 17. desember 1993 om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (I PDF-format )

Følg proposisjonen på Stortinget