Statens eierberetning 2004 (.pdf -7825 kB)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet