Statens halvårseierberetning 2005

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet