Statistikk om kultur og næring

”Kulturnæringens betydning for norsk økonomi”, utarbeidet av Menon Business Economics og Perduco Kultur på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet.

Kulturnæringene har de siste årene fått stadig mer oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt. Det henger sammen med at kulturnæringene spiller en stadig viktigere rolle i økonomien. Utviklingen er blant annet drevet av den generelle velstandsøkingen. Dette har gitt stigende etterspørsel etter kultur, og gitt grunnlag for et mangfold av ulike kulturbedrifter.

Kulturnæringene sysselsatte 4 prosent av de ansatte i norsk næringsliv i 2009. Det vil si 75 000 personer fordelt på 27 000 bedrifter. Den totale verdiskapingen innenfor kulturnæringene var i 2009 på 42 milliarder kroner. Siden 2000 har verdiskapingen innenfor kulturnæringene vokst med hele 77 prosent. Dette gir en gjennomsnittlig årlig vekst på 12 prosent. Det viser tall som er hentet fra rapporten ”Kulturnæringens betydning for norsk økonomi”, utarbeidet av Menon Business Economics og Perduco Kultur på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet.

Rapport i PDF-format. (5 MB)