Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler

Rapport fra Rambøll Management Consulting AS

På oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet har Rambøll Management Consulting AS foretatt en kartlegging av statlige krav til innrapportering, og på denne bakgrunn kommet med forslag til forenklinger.

På oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet har Rambøll Management Consulting AS foretatt en kartlegging av statlige krav til innrapportering, og på denne bakgrunn kommet med forslag til forenklinger. Kartleggingen fokuserer på krav til innrapportering i seks tilskuddsordninger tilhørende fem ulike departement.

Regjeringen slo i Soria-Moria erklæringen fast at ”For å sikre rekruttering av aktive og tillitsvalgte, er det nødvendig å redusere det administrative arbeidet i organisasjonene og frigjøre mer tid til aktivitet”. Dette ble konkretisert i St.meld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle, der ett av tiltakene er en kartlegging av hvilke krav til rapportering og informasjon som pålegges frivillige organisasjoner.

Rapporten i pdf-format