Steriliseringsloven

Lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser