St.meld. nr. 024 (2003-2004)

Nasjonal transportplan 2006–2015

Nasjonal transportplan 2006–2015

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget