St.meld. nr. 024 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Nasjonal transportplan 2006–2015

Nasjonal transportplan 2006–2015

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no