St.meld. nr. 1 (1997-98)

Nasjonalbudsjettet 1998

Nasjonalbudsjettet 1998

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget