St.meld. nr. 1 (1997-98)

Nasjonalbudsjettet 1998

Nasjonalbudsjettet 1998

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no