St.meld. nr. 1 (1998-99)

Nasjonalbudsjettet 1999

Nasjonalbudsjettet 1999

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget