St.meld. nr. 1 (1999-2000)

Nasjonalbudsjettet 2000

Nasjonalbudsjettet 2000

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no