St.meld. nr. 10 (2002-2003)

Om verksemda i Sametinget 2001

Om verksemda i Sametinget 2001

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no