St.meld. nr. 11 (1997-98)

Om dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 1997 og fisket etter avtalene i 1995 og 1996

Om dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 1997 og fisket etter avtalene i 1995 og 1996

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget