St.meld. nr. 11 (2004-2005)

Sametingets virksomhet i 2003

Sametingets virksomhet i 2003

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no