Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 11 (2004-2005)

Sametingets virksomhet i 2003

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Sametinget har levert sin årsmelding til departementet om arbeidet i Sametinget i 2003. Årsmeldingen gjør rede for det politiske arbeidet i Sametinget, de oppgavene som Sametinget skal forvalte, og økonomiske og administrative utfordringer.

I henhold til sameloven skal Sametingets årsmelding oversendes Regjeringen og legges fram for Stortinget hvert år, jf. innstillinga til justiskomiteen under vedtak av sameloven (O. nr. 79 (1986–87)) . Denne meldingen vil oppfylle disse forutsetningene.

I denne stortingsmeldingen gir også Regjeringen en tilbakemelding på de sakene som Sametinget har tatt opp i årsmeldingen for 2003. Den omfatter også en omtale av videreføringen av de saker som er tatt opp i meldingen. Sametingets årsmelding er tatt inn som kapittel 3 i denne meldingen. Omtale av samarbeidet mellom regjeringen og Sametinget er gitt en særskilt framstilling i kapittel 2, og er dessuten integrert i de særskilte virksomhetsområder.

Sametingets regnskap for 2003 (kap. 4 i Sametingets årsmelding), følger som vedlegg til denne meldingen.

1.1 Økonomiske og administrative konsekvenser

Meldingen inneholder ikke nye tiltak som medfører økonomiske eller administrative konsekvenser. De omtalte tiltakene blir dekket innen gjeldende budsjettrammer for de forskjellige departementer.

Til toppen
Til dokumentets forside