St.meld. nr. 11 (2005-2006)

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2005

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2005

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no