St.meld. nr. 11 (2007-2008)

På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken

På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no