St.meld. nr. 12 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning

Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no