St.meld. nr. 13 (1997-98)

Målbruk i offentleg teneste

Målbruk i offentleg teneste

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget