St.meld. nr. 13 (1997-98)

Målbruk i offentleg teneste

Målbruk i offentleg teneste

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no